Informació

CANVI CLIMATIC

QUE ÉS?

És l’alteració del clima i les temperatures de la terra que afecten als nostres ecosistemes. Aquests originen canvis que directament o indirectament els produïm nosaltres, els humans. Tot això causa un excés de gas, no surten de les capes de la terra i fan efecte hivernacle, quedant-se en suspensió a la terra. Aquest excés pot estar generat per diverses activitats de l’home com: ús d’energies elèctriques, us de combustibles fòssils a les industries, els transports, mal ús dels residus, processos industrials…

Com a conseqüència d’aquests, pot haver-hi la sequera dels rius, falta d’aigua potable, onades de calor, inundacions.

COMENÇAMENTS DEL CANVI CLIMATIC

Tot va començar l’any 1896, quan Arrhenius, va argumentar que hi havia un augment o una reducció del 40% de Diòxid de Carboni. Aquest es deia que podia provocar pertorbacions en el funcionament del clima i podia quedar afectat possiblement amb el desglaç o no de les geleres.

Més endavant,  científicament, va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana eren un dels causants pels quals es generessin gasos i per tant, l’efecte hivernacle. Tot això, per tant, va acabar influint al clima.

Com a tercer punt, als anys 90, com que no tenien cap informe climàtic, es va començar a qüestionar la base científica de l’efecte hivernacle. La GIECC, (grup que s’encarregava d’avaluar aspectes científics del clima i canvi climàtic) afirmava l’amenaça real del canvi climàtic. A conseqüència d’això, l’Assemblea General de les Nacions Unides, va voler preparar a escala internacional, una Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic.

Tot i això, no va ser fins al 2007 , quan GIECC, va acabar d’afirmar per: la fusió del gel, l’augment del nivell del mar, que el canvi climàtic és atribuït als humans. 

NOTÍCIES